Όροι χρήσης / Terms of Use

Εισαγωγή
Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο “Greek animation” και στον κόσμο του Ελληνικού Κινουμένου Σχεδίου.
Το “Greek animation” μέσω του διαδικτυακού τόπου τoυ: greekanimation.com & greekanimation.gr προσφέρει τις υπηρεσίες τoυ σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις πρόσβασης και χρήσης που παρατίθενται κατωτέρω.
Οι επισκέπτες και οι χρήστες πρέπει να αναγνώσουν τους όρους προσεκτικά και να προβούν σε επίσκεψη ή χρήση των σελίδων και υπηρεσιών, μόνο εφόσον τους αποδεχθούν πλήρως και ανεπιφύλακτα. Τυχόν επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου “Greek animation”, συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των κατωτέρω όρων, και όπως αυτοί ενδέχεται να τροποποιηθούν στο άμεσο ή απώτερο μέλλον. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν συμφωνείτε με κάποιον από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ή δεν τηρείτε τις προδιαγραφές που απαιτούνται, τότε παρακαλούμε μη χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο www.greekanimation.com. και www.greekanimationi.gr

Όροι και ορισμοί
«Επισκέπτης» ή «Χρήστης» είναι κάθε πρόσωπο οποιασδήποτε ηλικίας, φύλου, εθνικότητας κ.λπ. που έχει δικαίωμα πρόσβασης στον ιστότοπο “Greek animation” για να αναζητήσει πληροφορίες, ενημέρωση ή γνώση, ή απλά για ψυχαγωγία, δηλαδή περιλαμβάνεται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί οποιοδήποτε τμήμα του ιστότοπου χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό.
“Greek animation” είναι ο επίσημος τίτλος-επωνυμία του ιστότοπου για την ιστορία του Ελληνικού Κινουμένου Σχεδίου και αναφέρεται στους δικτυακούς τόπους: greekanimation.com & greekanimation.gr. Συμπεριλαμβάνει ολόκληρο το περιεχόμενο (ιστοσελίδες) και τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτό.
«Περιεχόμενο» είναι όλα τα Κείμενα, τα Γραφικά, ο Σχεδιασμός, ο Προγραμματισμός, οι στατικές Εικόνες και οι Ταινίες που χρησιμοποιούνται στον διαδικτυακό τόπο “Greek animation”.
«Κείμενο» είναι όλα τα κείμενα που βρίσκονται στην κάθε σελίδα του ιστότοπου. Τα περισσότερα από αυτά είναι πρωτότυπα και ειδικά γραμμένα για τις ανάγκες του ιστότοπου.
«Γραφικά» είναι όλα τα λογότυπα, κουμπιά και όλα τα υπόλοιπα γραφικά στοιχεία του ιστότοπου.
«Σχεδιασμός» είναι οι χρωματικοί συνδυασμοί, και η σελιδοποίηση του ιστότοπου.
«Προγραμματισμός» είναι ο κωδικός χρήστη (html, JavaScript, etc.) και ο κωδικός του διακομιστή που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο.
«Στατικές Εικόνες» είναι όλες οι εικόνες που εμφανίζονται στον ιστότοπο και αποτελούν απαραίτητη ύλη για την τεκμηριωμένη αποτύπωση της ιστορίας του Ελληνικού Κινουμένου Σχεδίου.
«Ταινίες» είναι όλες οι κινηματογραφικές, τηλεοπτικές, διαφημιστικές ή άλλου τύπου ταινίες που φαίνονται να προβάλλονται στον ιστότοπο και έχουν γίνει με την τεχνική του κινουμένου σχεδίου ή της τεχνικής puppet από έλληνα δημιουργό ή δημιουργό που έχει γεννηθεί στο εξωτερικό αλλά ζει μόνιμα στην Ελλάδα.
«Υπηρεσίες» είναι όλες οι υπηρεσίες που παρέχει μέσω του ιστότοπου το “Greek animation”.
«Επαγγελματίας ή απλός Χρήστης» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποστέλλει στον Ιστότοπο «Έγγραφο» για να ενημερώσει με δική του ευθύνη και γνώση για νέα στοιχεία, πληροφορίες, λάθη ή παραλείψεις των στοιχείων του “Greek animation” που αφορούν την ιστορία, τους δημιουργούς και τις ταινίες του Ελληνικού Κινουμένου Σχεδίου.
«Έγγραφο» είναι οποιοδήποτε υλικό (κείμενο ή εικόνα ή ταινία) που αποστέλλει οποιοσδήποτε Επαγγελματίας ή απλός Χρήστης στον ιστότοπο. Συμπεριλαμβάνονται λεπτομέρειες για ταινίες, δράσεις και γεγονότα που αφορούν το Ελληνικό Κινούμενο Σχέδιο.
«Εσείς» και «εσύ» είναι το φυσικό πρόσωπο (ή το νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου ενεργείτε), το οποίο συμφωνεί με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

Γενικοί κανόνες χρήσης του ιστότοπου
Ο ιστότοπος “Greek animation” απευθύνεται σε άτομα που αναζητούν ενημέρωση και πληροφορίες για ό,τι αφορά το Ελληνικό Κινούμενο Σχέδιο και την ιστορία του (ταινίες, καλλιτέχνες, εταιρείες παραγωγής, ιστορία), αλλά επιπροσθέτως και για όσους αναζητούν να μάθουν την τεχνική του κινουμένου σχεδίου. Ακόμα απευθύνεται σε επαγγελματίες του Ελληνικού Κινουμένου Σχεδίου που θέλουν να αποστείλουν στον ιστότοπο πληροφορίες και υλικό για πιθανόν κάποιες νέες τους δημιουργίες ή για παλαιότερες, σημαντικά στοιχεία των οποίων δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα στο “Greek animation”. Αυτό θα βοηθήσει στην πληρέστερη και πιστότερη εικόνα του Ελληνικού Κινουμένου Σχεδίου, ταυτόχρονα δε θα ενισχύσει την προβολή τού κάθε επαγγελματία που εμφανίζεται στο “Greek animation”.
Μπορείτε σε κάθε περίπτωση να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο μόνο με έντιμο τρόπο και για νόμιμους σκοπούς, στο πλαίσιο των επιδιωκόμενων και αποδεκτών χρήσεων που ορίζει το “Greek animation”.

Άδεια χρήσης για τους Χρήστες που είναι Επισκέπτες ή Επαγγελματίες
Το “Greek animation” σας παρέχει δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης του ιστότοπου εντελώς δωρεάν, μόνο για την προσωπική σας χρήση στην αναζήτηση στοιχείων και πληροφοριών για το Ελληνικό Κινούμενο Σχέδιο ή για ψυχαγωγία. Σύμφωνα με αυτήν την άδεια, μπορείτε να πλοηγηθείτε στον ιστότοπο, να λάβετε πληροφορίες, να δείτε ταινίες και να μάθετε τα μυστικά του κινουμένου σχεδίου, δεν μπορείτε ωστόσο να πουλήσετε, να μεταβιβάσετε ή να κάνετε με οποιοδήποτε τρόπο διαθέσιμο αυτό το υλικό σε τρίτους ή στον εαυτό σας. Επίσης συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιουδήποτε «Εγγράφου» αποστέλλετε στον ιστότοπο και για οποιαδήποτε συνέπεια που τυχόν προκύψει από την αποστολή αυτού του «Εγγράφου».

Submit
Το “Greek animation” διατηρεί το δικαίωμα να μη δημοσιεύει ολόκληρο ή μέρος του υλικού που αποστέλλει ο Επισκέπτης/Χρήστης, για τη συμπλήρωση ή διόρθωση στοιχείων του “Greek animation” όταν αυτά δεν είναι τεκμηριωμένα, ιδία δε όταν προσβάλλονται τα χρηστά ήθη, ή έχουν άσεμνο ή προσβλητικό περιεχόμενο ή εάν τυχόν είναι ιδιαίτερα εκτεταμένα ή ακόμα θεωρηθούν πως δεν είναι πλήρη. Η κάτωθι απαρίθμηση περιπτώσεων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Απαγορεύεται η αποστολή υλικού:

• που είναι δυσφημιστικό οποιουδήποτε προσώπου
• το οποίο είναι πορνογραφικό, άσεμνο, ανήθικο ή προσβλητικό, τρομοκρατικό ή απειλητικό και γενικότερα περιεχόμενα που είναι ενάντια στα χρηστά ήθη
• το οποίο προωθεί τις διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας, εθνικότητας, αναπηρίας, γενετήσιου προσανατολισμού ή ηλικίας
• που είναι πιθανό να υποκινήσουν το μίσος ή τη βία εναντίον οποιουδήποτε προσώπου ή ομάδας
• που ενδέχεται να παραπλανήσει οποιοδήποτε πρόσωπο
• που είναι βλάσφημο
• το οποίο αφορά ή σχετίζεται με οποιαδήποτε εγκληματική πράξη
• του οποίου η χρήση προσβάλλει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, βάση δεδομένων, οποιουδήποτε τρίτου
• που προσβάλει την προστασία της ιδιωτικής ζωής τρίτων ή έχει απειλητικό ή ενοχλητικό περιεχόμενο
• που δίνει την εντύπωση ότι προέρχεται από το site “Greek animation” αν αυτό δεν συμβαίνει
• που παραβιάζει τους ισχύοντες νόμους ή τη νομοθεσία.

Ερωτήσεις και ειδοποιήσεις
Ερωτήσεις που σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας θα απαντώνται σε εύλογο χρόνο μέσω e-mail. Ειδοποιήσεις για το “Greek animation” μπορούν να σταλούν στη διεύθυνση που αναφέρεται στη σχετική ιστοσελίδα και ειδοποιήσεις για εσάς θα στέλνονται στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση που ορίζει το “Greek animation” εύλογα ως κατάλληλη διεύθυνση για σας.
Τις ερωτήσεις σας καλό είναι να τις κάνετε με αναφορά στο σχετικό menu (π.χ. History) και να τις διατυπώνετε όσο πιο καλά μπορείτε αναδεικνύοντας το πρόβλημα ή την πρότασή σας. Εκτιμούμε τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις που είναι με ελληνικούς χαρακτήρες, ολόκληρες λέξεις και με πεζά γράμματα (ποτέ με λατινικούς χαρακτήρες).

Τροποποιήσεις όρων
Με την αποδοχή -κατά τα ανωτέρω- των όρων χρήσης του παρόντος ιστότοπου οι Επισκέπτες/Χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται το δικαίωμα του ιστότοπου “Greek animation” να τροποποιεί τους όρους χρήσης, και δεσμεύονται από αυτούς. Το δε “Greek animation” θα προβαίνει σε σχετική καταχώριση-ανακοίνωση στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του για τυχόν τροποποιήσεις, προσθήκες ή απαλοιφές στους όρους χρήσης.

Τροποποιήσεις υπηρεσιών και περιεχομένου
Το site “Greek animation” διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, καταργεί, επαναφέρει κ.λπ. μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του ή του περιεχομένου του, προσωρινά, μόνιμα ή κατά διαστήματα, χωρίς προειδοποίηση των Επισκεπτών/Χρηστών του. Οι τροποποιήσεις αυτές θα γίνονται για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών και για τη βελτίωση του περιεχομένου ή της αισθητικής του ιστότοπου.

Μη νόμιμη χρήση
Η πρόσβαση στο «Περιεχόμενο» μπορεί να μην είναι νόμιμη για ορισμένα πρόσωπα ή σε ορισμένες χώρες, και αυτά τα πρόσωπα δεν έχουν δικαίωμα να εισέρχονται στον ιστότοπο, ούτε να τον χρησιμοποιούν. Σε περίπτωση όπου εισέλθετε στον ιστότοπο εκτός Ελλάδος, αναλαμβάνετε εσείς την ευθύνη και είστε υποχρεωμένοι να συμμορφώνεστε με τους νόμους της χώρας σας. Το εφαρμοστέο δίκαιο για αυτή τη συνεργασία είναι το ελληνικό και αρμόδια δικαστήρια για κάθε αξίωση που ενδεχομένως προκύψει από αυτή είναι αποκλειστικά αυτά της Ελλάδας. Η μοναδική σχέση που έχετε με το “Greek animation” είναι η σχέση αυτή που προκύπτει από τους Όρους Χρήσης. Δεν δικαιούστε να μεταβιβάσετε ή να εκχωρήσετε σε τρίτο πρόσωπο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχετε σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης.
Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου μπορεί να επιφέρει αξίωση αποζημίωσης ή / και να είναι ποινικό αδίκημα.

Απαγορεύσεις
Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας για την άσκηση αθέμιτων πρακτικών (π.χ αθέμιτο ανταγωνισμό, πρακτικές spamming [παρενόχλησης] και εν γένει ό,τι αντίκειται στον κώδικα συμπεριφοράς χρηστών ίντερνετ).

Ανήλικοι
Οι χρήστες των σελίδων και των υπηρεσιών του greekanimation.com & greekanimation.gr δηλώνουν στο “Greek animation” ότι είναι τουλάχιστον 18 ετών. Οι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του “Greek animation” μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους. Οι νόμιμοι κηδεμόνες των ανηλίκων ή οι γονείς τους είναι δυνατόν να εγκρίνουν, υπό τη συνεχή όμως επίβλεψη από ενήλικο και με την ανάληψη όλων των ευθυνών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της χρήσης της υπηρεσίας από ανήλικο, τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του “Greek animation”. Κι αυτό γιατί (σε μικρό ποσοστό) κάποιες ταινίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν θέματα και εικόνες ακατάλληλες για ανηλίκους όπως αυτά ορίζονται από τη νομοθεσία.

Αξιώσεις σχετιζόμενες με τους Όρους Χρήσης
Το “Greek animation” δεν θα εγείρει αξιώσεις (οικονομικές ή ηθικές) από οποιονδήποτε επαγγελματία (Έλληνα ή ξένο καλλιτέχνη που εργάζεται στο κινούμενο σχέδιο στην Ελλάδα) ή από οποιαδήποτε εταιρεία παραγωγής όταν:
α. Εξαιτίας της προβολής του έργου τους από τις ιστοσελίδες του ιστότοπου “Greek animation” αυξηθούν τα κέρδη και η πελατεία τους. Κάθε τέτοια πιθανότητα έγκειται στις προθέσεις και τις επιδιώξεις του “Greek animation” και δεν θα απαιτήσει ποτέ, τίποτα γι’ αυτό.
β. Κάποιος φορέας (από την Ελλάδα ή το εξωτερικό) ζητήσει την αγορά μιας ταινίας επειδή την ανακάλυψε στις ιστοσελίδες του “Greek animation” για να την χρησιμοποιήσει σε προβολή σε τηλεοπτικό κανάλι ή να την εντάξει σε ένα DVD αφιέρωμα, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Τα όποια κέρδη προκύψουν θα αφορούν τον δημιουργό και τους νόμιμους δικαιούχους της ταινίας.

Δίκαιο
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του “Greek animation”, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες. Τυχόν αντίθεση οποιασδήποτε διάταξης στο νόμο, καθιστά αυτήν άκυρη, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Πνευματικά Δικαιώματα / Copyright Notice

Πνευματική ιδιοκτησία του “Greek animation”
Αυτή η ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της (η ιδέα, η γραφιστική απεικόνιση, η σελιδοποίηση, τα ιστορικά κείμενα, το λογότυπο και γενικά ο τρόπος παρουσίασης του ιστορικού υλικού) αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του “Greek animation” © 2014 All Rights reserved και των νόμιμων δικαιούχων του, προστατευόμενη από το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, τις Διεθνείς Συμβάσεις και Συνθήκες.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, κανένα από αυτά δεν μπορεί να αποτελέσει, ολόκληρο ή μέρος του, αντικείμενο συναλλαγής, αντιγραφής, τροποποίησης, παραποίησης, αναμετάδοσης καθ’ οιονδήποτε τρόπο και οποιασδήποτε εν γένει μορφής εμπορικής ή άλλης αξιοποίησης ή εκμετάλλευσης. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή εν όλω ή εν μέρει, κατά παράφραση ή διασκευή, του παρόντος έργου (κυρίως των κειμένων) με οπoιοδήποτε μέσο ή τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό και ηχογραφήσεως ή άλλως πως σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες δικαίου περί προστασίας των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν. 100/75, Ν. 2121/1993 κ.λπ.) και λοιπούς εν γένει κανόνες Διεθνούς Δικαίου, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδειά μας.

Πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών
Κανένα πνευματικό δικαίωμα δεν έχει το “Greek animation” στις στατικές εικόνες (still frames) των ταινιών κινουμένων σχεδίων που παρουσιάζονται στις ιστοσελίδες του, αλλά ούτε στις ταινίες κινουμένων σχεδίων που προβάλλει. Αυτές ανήκουν στους δημιουργούς τους ή τους παραγωγούς τους και γενικά στους νόμιμους δικαιούχους των ταινιών όπως εκείνοι το έχουν ορίσει σε μεταξύ τους συμφωνίες. Το υλικό συγκεντρώνεται και προβάλλεται από το Διαδίκτυο αποκλειστικά για λόγους εκπαιδευτικούς, ιστορικούς, αρχείου, ανάδειξης και προβολής της συνολικής ελληνικής δημιουργίας κινουμένων σχεδίων, εντός της χώρας και στο εξωτερικό.

Σημαντική επισήμανση για τις ταινίες
Οι ταινίες των διαφόρων ελλήνων δημιουργών προβάλλονται από τους ιστότοπους που εκείνοι έχουν επιλέξει να δημοσιοποιήσουν την ταινία τους και όχι από τον server του “Greek animation” (έτσι για παράδειγμα, όταν μια ταινία έχει δημοσιοποιηθεί από τον δημιουργό στον ιστότοπο YouTube.com η ταινία φαίνεται κατά την προβολή ότι προβάλλεται από τον συγκεκριμένο ιστότοπο και στα στοιχεία της ταινίας αναγράφεται το αντίστοιχο URL).

“Greek animation” και δημιουργοί-παραγωγοί
To “Greek animation” σέβεται απολύτως τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών και παρακαλούμε τους Χρήστες/Επισκέπτες μας να κάνουν το ίδιο. Πολλές από τις εικόνες και τις ταινίες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας έχουν τη συγκατάθεση των δημιουργών τους.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις δυσκολίες προσέγγισης των δημιουργών 1.200 και πλέον ταινιών κινουμένων σχεδίων, υπάρχουν πιθανότατα κάποιες από τις εικόνες και ταινίες που δεν θα έχουν τη συγκατάθεση των δημιουργών τους. Σε αυτή την περίπτωση, το “Greek animation” δεσμεύεται να αποσύρει τα εν λόγω αρχεία αμέσως, μόλις ο δημιουργός τους μας κάνει γνωστή την επιθυμία του στο: info@greekanimation.gr

Για κάθε σας απόφαση να έχετε υπ’ όψιν σας τα παρακάτω:
Ο ιστότοπος “Greek animation” δημιουργήθηκε από μια μικρή ομάδα ατόμων που δούλεψαν περί τον ένα χρόνο συστηματικά χωρίς να λάβουν από κανέναν φορέα κρατικό, ιδιωτικό, κοινοτικό ή άλλη πηγή χρηματοδότησης, κάποια αμοιβή. Έγινε αποκλειστικά με κίνητρο την αγάπη και το μεράκι τους για το συγκεκριμένο είδος κινηματογραφικής τέχνης και έκφρασης, με μοναδικό στόχο και όραμα να βοηθήσουν με όλες τους τις δυνάμεις ώστε το Ελληνικό Κινούμενο Σχέδιο να λάβει την ανάπτυξη που του αξίζει, προβάλλοντας με τα έργα του την Ελλάδα της δημιουργίας σε ολόκληρο τον κόσμο. Εάν στο μέλλον το site “Greek animation” προβεί στην είσπραξη χρημάτων από διαφημίσεις ή χορηγίες για τη συντήρησή του ή για την επίτευξη των τολμηρών στόχων του, τότε θα ανακοινωθεί δημοσίως (εγκαίρως) και οι δημιουργοί-παραγωγοί θα έχουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν ελεύθερα για τη «συνεργασία» τους μαζί μας.

Χρήση αρχειακού υλικού από τους Επισκέπτες/Χρήστες
Για ορισμένες περιπτώσεις αναφοράς στην ιστορία του Ελληνικού Κινουμένου Σχεδίου ή την τεχνική του κινουμένου σχεδίου και φυσικά μόνο ό,τι αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του ιστότοπου “Greek animation” (όπως ρητά αναφέρεται ανωτέρω) μπορούν να αντιγραφούν αποσπάσματα και όχι ολόκληρο το κείμενο, αρκεί να αναφέρεται ρητά και με ευκρίνεια η πηγή και ο ιστότοπος από τον οποίο λήφθηκε το κείμενο.
Περιπτώσεις που επιτρέπεται η ως άνω άδεια χρήσης κειμένων είναι φοιτητικές έρευνες και εργασίες, ή άρθρα δημοσιογραφικά που προάγουν και αναδεικνύουν την τέχνη του κινουμένου σχεδίου στην Ελλάδα. Σε καμία από αυτές τις δύο ως άνω περιπτώσεις δεν θα πρέπει να υπάρχει πράξη πώλησης ή εμπορικής αξιοποίησης του υλικού. Για διαφορετικές περιπτώσεις απαιτείται ρητή και γραπτή έγκριση (άδεια) του “Greek animation”.

Αποποίηση Ευθυνών Ιστοσελίδας / Web Site Disclaimer

Ακρίβεια περιεχομένου
Το περιεχόμενο καθώς και οι υπηρεσίες του “Greek animation” σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν οριστική και απόλυτη πληροφορία. Υπάρχουν πάντοτε περιθώρια πρόσφατης ενημέρωσης, βελτίωσης, διόρθωσης επανεξέτασης και απόρριψης μέρους ή συνόλου ιστορικών ή τεχνικών πληροφοριών.
Σε καμία περίπτωση η χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του “Greek animation” δεν υποκρύπτει σχέση συμβούλου, καθοδηγητή ή δασκάλου. Αντίθετα, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των Χρηστών-Επισκεπτών του “Greek animation” να τα αξιολογήσουν και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης του “Greek animation”.
Περαιτέρω, δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την απόλυτη αλήθεια, την ορθότητα, την ακρίβεια, την πληρότητα, την καταλληλότητα ή την ποιότητα των περιεχομένων, σελίδων ή υπηρεσιών, ούτε προτείνει τη χρήση τους σε άλλες έρευνες ή εργασίες.

Διαθεσιμότητα υπηρεσιών
Το “Greek animation” θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να εξασφαλίσει, όπως ο ιστότοπος να είναι διαθέσιμος και πλήρως λειτουργικός σε συνεχή βάση. Παρ’ όλες αυτές τις προσπάθειες, ενδέχεται να υπάρχουν στιγμές όπου ο διαδικτυακός τόπος ή συγκεκριμένα τμήματά του δεν θα είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης ή προγραμματισμένης συντήρησης του πληροφορικού συστήματος (IT) ή του πληροφορικού συστήματος τρίτων, στους οποίους βασιζόμαστε για να κάνουμε διαθέσιμο τον ιστότοπο. Συνεπώς το “Greek animation” δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην έρευνα που τυχόν επιχειρεί κάποιος χρήστης σε τμήματα του ιστότοπου.

Ασφάλεια (ιοί, βλάβες)
Το “Greek animation” θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να εξασφαλίσει όπως ο συγκεκριμένος ιστότοπος δεν παρουσιάζει ιούς ή άλλα συστατικά που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημία, και επίσης ότι δεν θα μπορεί τρίτος να έχει αυθαίρετη πρόσβαση σε τεκμηριωμένες πληροφορίες και υλικό τροποποιώντας το σε βάρος προσώπων ή δημιουργιών. Επειδή δεν υπάρχει αλάνθαστο σύστημα ασφαλείας, το “Greek animation” δεν μπορεί να εγγυηθεί πως οι προσπάθειές του κάθε φορά θα είναι απόλυτα επιτυχείς. Συνεπώς το “Greek animation” δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε προσβολή ή ζημία που μπορεί να δημιουργηθεί σε Επισκέπτη/Χρήστη ως αποτέλεσμα των ανεπιτυχών προσπαθειών του “Greek animation”. Επίσης το “Greek animation” σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες και εν γένει όλο το περιεχόμενο παρέχονται χωρίς σφάλματα ή άλλα προβλήματα, ούτε αναλαμβάνει την υποχρέωση για άμεση διόρθωση αυτών.

Παραπομπή σε άλλες ιστοσελίδες (Links)
Η ιστοσελίδα του “Greek animation” περιέχει διασυνδέσεις (“links”) που παραπέμπουν τους Επισκέπτες/Χρήστες σε ιστοσελίδες τρίτων. Αυτές οι παραπομπές προσφέρονται μονάχα για την προσωπική εξυπηρέτηση και ενημέρωση και δεν αποτελούν έγκριση του “Greek animation” του περιεχομένου και της μορφής αυτών των ιστοσελίδων. Το “Greek animation” δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων και δεν κάνει την οποιαδήποτε δήλωση σχετικά με το περιεχόμενο ή την ακρίβεια των υλικών αυτών των ιστοσελίδων τρίτων. Αν αποφασίσετε να εισέλθετε σε αυτές τις ιστοσελίδες, το κάνετε με δική σας και αποκλειστική ευθύνη. Επίσης ουδεμία ευθύνη έχει το “Greek animation” για οποιαδήποτε τυχόν επικοινωνία ή συναλλαγή των Επισκεπτών/Χρηστών με ιστοσελίδες τρίτων. Τυχόν παράπονα ή αξιώσεις τους απευθύνονται αποκλειστικά στους αντίστοιχους τόπους (web sites) και σελίδες. Το “Greek animation” σε καμία περίπτωση δεν ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των τόπων αυτών και των σελίδων στα οποία παραπέμπει.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων / Privacy

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τον ιστότοπό μας, εκτός από το περιεχόμενο που υποβάλλεται για δημοσίευση, θα τηρούνται αυστηρά εμπιστευτικές και δεν θα πωληθούν, επαναχρησιμοποιηθούν, ενοικιαστούν, δανειστούν ή άλλως γνωστοποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο όταν δεν έχετε συναινέσει.

Το “Greek animation” διατηρεί μια λίστα ως βάση δεδομένων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο καθένας επισκέπτης θα πρέπει καταφατικά να ζητήσει να ενταχθεί στη λίστα με την εγγραφή μέσω της ιστοσελίδας μας και να διαγραφεί ανά πάσα στιγμή. Έχουμε δεσμευτεί να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σας είναι ασφαλείς. Για να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, έχουμε θέσει σε εφαρμογή κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για να διαφυλάξουμε και να ασφαλίσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε online.

Cookies
Ο δικός μας πάροχος Webhosting (φιλοξενία σελίδας) μπορεί να χρησιμοποιεί cookies καταγραφής της κίνησης για να προσδιορίσει ποιες σελίδες χρησιμοποιούνται περισσότερο. Αυτή είναι δραστηριότητα τρίτου και δεν έχουμε τον έλεγχο σε αυτήν. Αυτό μας βοηθά να αναλύσουμε τα δεδομένα σχετικά με την κίνηση του site και να το βελτιώσουμε προκειμένου να το προσαρμόσουμε στις ανάγκες των Επισκεπτών/Χρηστών. Αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης και στη συνέχεια τα δεδομένα αφαιρούνται από το σύστημα. (Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε Επισκέπτη/Χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του).

Links
Ο ιστότοπος “Greek animation” μπορεί να περιέχει συνδέσμους (links) για να μπορείτε να επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες τους εύκολα. Ωστόσο, αφού έχετε χρησιμοποιήσει αυτούς τους συνδέσμους φεύγοντας από τον ιστότοπό μας, θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχουμε κανέναν έλεγχο πάνω σε οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία και το απόρρητο των πληροφοριών που παρέχετε εσείς όταν επισκέπτεσθε τέτοιες ιστοσελίδες και τέτοιες ιστοσελίδες δεν διέπονται από την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί και να εξετάζετε τη δήλωση απορρήτου που ισχύει στην εν λόγω ιστοσελίδα.

Με την επίσκεψη στο site “Greek animation”, θα πρέπει να δεχτείτε αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων (Privacy Statement). Το “Greek animation” μπορεί να τροποποιήσει αυτή την πολιτική από καιρό σε καιρό. Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο: info@greekanimation.com. Εάν κάποιος Επισκέπτης/Χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του.

Ψηφοφορίες
Για τη συμμετοχή του Επισκέπτη/Χρήστη σε ψηφοφορία που διενεργείται από το “Greek animation” δεν ζητούνται προσωπικά στοιχεία. Η ψήφος του Επισκέπτη/Χρήστη καταγράφεται αποκλειστικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τη θέση της κοινής γνώμης πάνω σε ορισμένα ζήτημα. Οι ψηφοφορίες και τα αποτελέσματά τους αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του “Greek animation”.

Ευχαριστούμε θερμά για την προσοχή σας.