Συμπληρώστε το εταιρικό Προφίλ σας

Λογότυπο (JPG) e-mail Showreel (URL) Ιστοσελίδα (URL) Κινητό ή Σταθερό Βιογραφικό (PDF) info@greekanimation.com
3 Wheel Studio CLOSED
 • 3D Animation
 • Character Design
 • Idea development
Animad
 • 2D Animation
 • Character Design
 • Concept Art
 • Illustrations
Animatic Vision
 • 2D & 3D Animation
 • Character Design
 • Concept Art
 • Illustrations
 • Video Games
Arctic Pictures CLOSED
 • 3D Animation
 • Commercial Productions
 • Post Production
 • VFX
Art House
 • 2D & 3D Animation
 • Character Design
 • Commercial Productions
 • Concept Art
 • Illustrations
Artoon Ltd
 • 2D & 3D Animation
 • Character Design
 • Commercial Productions
 • Concept Art
 • Idea development
AVI 3D Animation
 • 3D Animation
 • Character Design
Bezier Animation Studio
 • 2D & 3D Animation
 • Commercial Productions
 • Illustrations
 • Motion Graphics
 • Stop Motion
 • VFX
Big Bang Toons CLOSED
 • 2D & 3D Animation
 • Character Design
 • Concept Art
 • Idea development
Biribiri CLOSED
 • 2D & 3D Animation
 • Character Design
 • Commercial Productions
 • Concept Art
 • Illustrations
 • Video Games
Boo Productions
 • 2D & 3D Animation
Cels Unlimited / Ι. Ανανιάδης
 • 2D Animation
 • Character Design
 • Concept Art
 • Idea development
Chroma VFX CLOSED
 • Post Production
 • VFX
Correct Creative Productions
 • 2D & 3D Animation
 • Commercial Productions
 • Motion Graphics
 • Post Production
 • Sound Design
 • VFX
DaHouse Productions
 • 2D & 3D Animation
 • Character Design
 • Commercial Productions
 • Motion Graphics
 • VFX
Decoy Studios
 • 3D Animation
 • Commercial Productions
 • Compositing
 • Motion Graphics
 • Post Production
DGS: Deep Green Sea
 • 2D & 3D Animation
 • Commercial Productions
 • Concept Art
 • Idea development
 • Post Production
 • VFX
Dojo Lounge
 • 2D & 3D Animation
 • Commercial Productions
 • Motion Graphics
 • Sound Design
 • VFX
 • Web Design
DVSDesign
 • 3D Animation
 • Character Design
 • Commercial Productions
 • Corporate videos
 • Idea development
 • Motion Graphics
 • Renderfarm
 • VFX
Ever After Tales
 • Character Design
 • Concept Art
 • e-books
 • Illustrations
Eyedropper
 • 3D Animation
 • Motion Graphics
 • Web Design
eyeworks
 • 3D Animation
 • Character Design
 • Commercial Productions
 • Illustrations
Faust Post Production House
 • 2D & 3D Animation
 • Commercial Productions
 • Motion Graphics
 • Post Production
 • VFX
faze
 • 2D & 3D Animation
 • Commercial Productions
 • Concept Art
Films in a Bag
 • Commercial Productions
 • Corporate videos
 • Motion Graphics
 • Sound Design
Frameworks / VFX & Post
 • Post Production
 • VFX
GAB Productions
 • 2D Animation
 • Character Design
 • Concept Art
Hellenic Stereoscopic Center (HSC) CLOSED
 • 3D Animation
 • Stereoscopic 3D
ICON 4D
 • 3D Animation
 • Commercial Productions
 • Stereoscopic 3D
Icon Plus Audiovisual Works CLOSED
 • Commercial Productions
 • Post Production
 • Sound Design
 • Stereoscopic 3D
illusion drops
 • 2D & 3D Animation
 • Concept Art
 • Stop Motion
Illusive Imaging
 • 2D & 3D Animation
 • Commercial Productions
 • Motion Graphics
 • Post Production
Infravision
 • 2D & 3D Animation
 • Commercial Productions
 • Education
 • Motion Graphics
 • VFX
Integra DCC
 • 3D Animation
 • Commercial Productions
 • Digital Sculpting
 • Renderfarm
 • VFX
Ixor
 • 3D Animation
 • Character Design
 • Commercial Productions
 • Concept Art
 • VFX
Kosmad 3D Studio
 • 3D Animation
 • Character Design
 • Commercial Productions
Le Spot Productions CLOSED
 • Commercial Productions
 • Idea development
 • Post Production
 • VFX
Lokey
 • 2D & 3D Animation
 • Character Design
 • Commercial Productions
 • Idea development
 • Stop Motion
Lowe Athens (ADV)
 • Idea development
Lynx Productions S.A. (Stefi)
 • 2D & 3D Animation
 • Commercial Productions
 • Post Production
macine
 • 2D & 3D Animation
 • Commercial Productions
 • Concept Art
 • Idea development
Magikon – TV & Movies Productions
 • 2D & 3D Animation
 • Character Design
 • Commercial Productions
 • Concept Art
 • Post Production
Magikos Fakos
 • 3D Animation
 • Character Design
 • Concept Art
 • Stereoscopic 3D
Mascista
 • 2D & 3D Animation
 • Character Design
 • Commercial Productions
 • Concept Art
 • Idea development
MDA: Minotaur Digital Arts
 • 2D & 3D Animation
 • Character Design
 • Commercial Productions
 • VFX
Media Designers
 • 2D Animation
 • Commercial Productions
 • Motion Graphics
 • Web Design
Modiano TV & Film Production (PP)
 • Post Production
MovieTeller films
 • 2D & 3D Animation
 • Commercial Productions
 • Idea development
 • Post Production
Myrmigi Design House
 • 2D & 3D Animation
 • Commercial Productions
 • Idea development
 • Illustrations
 • Motion Graphics
Niceandneat
 • 2D & 3D Animation
 • Commercial Productions
 • Concept Art
 • Idea development
 • Motion Graphics
NOMINT
 • 2D & 3D Animation
 • Character Design
 • Commercial Productions
 • Concept Art
 • Idea development
North Effect
 • 3D Animation
 • Character Design
 • Concept Art
 • Motion Graphics
 • Post Production
 • VFX
 • Video Games
 • Web Design
nous Animation
 • 3D Animation
Nurbs Productions
 • 3D Animation
 • Illustrations
 • Post Production
 • VFX
Odd Bleat
 • 2D Animation
 • Character Design
 • Commercial Productions
 • Idea development
 • Motion Graphics
Oval Image
 • 2D & 3D Animation
 • Commercial Productions
 • Concept Art
 • Illustrations
 • Web Design
Pin3D – Works
 • 3D Animation
 • Commercial Productions
 • Video Games
Pixel Farm
 • 3D Animation
 • Character Design
 • Commercial Productions
 • VFX
Pixelit
 • 3D Animation
 • Commercial Productions
 • Corporate videos
 • Music Video Clips
Plagon (Πλαγγών) CLOSED
 • 2D Animation
 • Character Design
 • Concept Art
 • Stop Motion
Platform Cinema
 • 2D & 3D Animation
 • Idea development
Please insert coin
 • 2D & 3D Animation
 • Character Design
 • Commercial Productions
 • Idea development
 • Post Production
Post Reality CLOSED
 • 3D Animation
 • Post Production
 • VFX
PREMIUMMEDIA Production House
 • 3D Animation
 • Commercial Productions
 • Education
 • Post Production
 • Web Design
Rappas Panagiotis Films
 • 2D & 3D Animation
 • Character Design
 • Commercial Productions
 • Concept Art
 • Illustrations
Real Creations
 • 2D & 3D Animation
 • Commercial Productions
 • Motion Graphics
 • Post Production
 • VFX
Redneck CLOSED
 • 3D Animation
 • Character Design
 • Commercial Productions
 • VFX
RenderWorks
 • Commercial Productions
 • Compositing
 • Music Video Clips
 • Post Production
Rex Bites
 • Commercial Productions
 • Corporate videos
 • Idea development
 • Motion Graphics
Sounas Design
 • 2D Animation
 • Character Design
 • Idea development
 • Illustrations
SP Film Design
 • 2D Animation
 • Character Design
 • Concept Art
 • Idea development
 • Stop Motion
Spicy Toons CLOSED
 • 2D Animation
 • Character Design
 • Commercial Productions
 • Concept Art
Step Animations
 • 3D Animation
 • Character Design
StraightBent
 • 2D Animation
Syllipsis Ltd
 • 2D Animation
 • Character Design
 • Commercial Productions
 • Idea development
 • Illustrations
TAF Studios
 • 2D & 3D Animation
 • Character Design
 • Commercial Productions
 • Education
 • Illustrations
Tenebra Studios (VG)
 • Commercial Productions
 • Video Games
 • Web Design
The Animonautes
 • 2D & 3D Animation
 • Concept Art
 • Motion Graphics
these CLOSED
 • 2D & 3D Animation
 • Concept Art
 • Motion Graphics
 • Video Games
Time Lapse Pictures Hellas S.A. CLOSED
 • 2D & 3D Animation
 • Character Design
 • Commercial Productions
 • Concept Art
ToonPosers
 • 2D Animation
 • Character Design
 • Concept Art
 • Idea development
Topcut – Modiano
 • Commercial Productions
Track7 Games CLOSED
 • 3D Animation
 • Character Design
 • Video Games
Trout Motion Design Studio
 • Concept Art
 • Idea development
 • Illustrations
 • Motion Graphics
Two Cats Studio
 • 2D Animation
 • Illustrations
 • Stop Motion
Varsin Animation Studios CLOSED
 • 3D Animation
 • Character Design
ViRA
 • Digital Sculpting
 • Idea development
 • Interactive Applications
 • Sound Design
 • Virtual Reality
VKtoons
 • 2D Animation
 • Character Design
 • Concept Art
Wish you luck
 • 2D & 3D Animation
 • Concept Art
 • Illustrations
 • Motion Graphics
 • Stop Motion
Yafka
 • 3D Animation
 • Commercial Productions
 • Concept Art
 • VFX
Yell
 • 2D Animation
 • 3D Animation
 • Commercial Productions
Zalada Productions
 • Stop Motion
Zealous Creative
 • Commercial Productions
 • Idea development
 • Stop Motion
ZedeM Media
 • 2D Animation
 • Character Design
 • Commercial Productions
ΑΚΤΟ College
 • Education
Αρώνης-Ευθυμιάδης CLOSED
 • 2D Animation
 • Commercial Productions
 • Concept Art
 • Idea development
ΕΡΤ ΑΕ
 • 2D & 3D Animation
 • Stop Motion
ΚΟΥΑΚ CLOSED
 • 2D Animation
 • Commercial Productions
 • Concept Art
 • Illustrations
Σημείο (Simio) CLOSED
 • 2D & 3D Animation
 • Character Design
 • Concept Art
 • Idea development
Εάν γνωρίζετε τα στοιχεία κάποιας ελληνικής εταιρείας παραγωγής κινουμένων σχεδίων που δεν έχουμε ακόμα καταχωρήσει, στείλτε τα σε e-mail κι εμείς θα την συμπληρώσουμε. *Οι εταιρείες παραγωγής video games θα συμπληρωθούν εντός του 2014.